Codeventure Background

Seznam kartiček

Start

Obrázek karty: Start

Karta Start je potřeba při každé kombinaci. Tato karta může být použita pouze jednou, při použití více těchto karet je zvolena ta nejčitelnější. Čtení kódu začíná zde a končí na kartě Konec.

Konec

Obrázek karty: Konec

Karta Konec je potřeba při každé kombinaci. Tato karta může být použita pouze jednou, při použití více těchto karet je zvolena ta nejčitelnější. Čtení kódu zde končí, začíná na kartě Start.

Krok

Obrázek karty: Krok

Karta Krok slouží k pohybu. Při použití karty se kouzelník pohne o jedno pole směrem kam se dívá. Kouzelník se může pohybovat pouze po: prázdných polích, zabitých nepřátelích nebo konečném portálu. Když kouzelník přejde na konečný portál, je pokus ihned ukončen. Když se kouzelník pokusí přejít na nedovolené pole, je pokus vyhodnocen jako nevydařený.

Otoč vlevo

Obrázek karty: Otoč vlevo

Karta Otoč vlevo otáčí kouzelníka doleva.

Otoč vpravo

Obrázek karty: Otoč vpravo

Karta Otoč vpravo otáčí kouzelníka doprava.

Sebrat

Obrázek karty: Sebrat

Karta Seber dává kouzelníkovi příkaz k sebrání věci. Pokud se před kouzelníkem nachází truhla, je následně vybrána. Pokud se před kouzelníkem truhla nenachází, je pokus vyhodnocen jako nevydařený. Po již vybrané truhle nejde chodit, musí být obejita.

Útok

Obrázek karty: Útok

Karta Útok dovoluje kouzelníkovi zaútočit na nepřítele. Pokud se před kouzelníkem nachází nepřítel, je zabit. Pokud se před kouzelníkem nenachází nepřítel, je pokus vyhodnocen jako nevydařený. Oproti kartičce Sebrat se dá chodit po tomto poli.

Opakuj

Obrázek karty: Opakuj

Karta Opakuj opakuje určitou činnost několikrát. Karta se musí rozšiřovat o 2 karty - číslo, kolikrát se má činnost opakovat a co se má stát. Pro počet opakování se používají kartičky Číslo 1 až 5. Pro akci co se má stát se dá použít: Krok, Otoč vlevo nebo Otoč vpravo. Pokud tyto kartičky chybí nebo jsou ve špatném pořadí, je pokus vyhodnocen jako nevydařený.

Číslo 1

Obrázek karty: Číslo 1

Karta Číslo 1 určuje počet pro opakování pro 1x.

Číslo 2

Obrázek karty: Číslo 2

Karta Číslo 2 určuje počet pro opakování pro 2x.

Číslo 3

Obrázek karty: Číslo 3

Karta Číslo 3 určuje počet pro opakování pro 3x.

Číslo 4

Obrázek karty: Číslo 4

Karta Číslo 4 určuje počet pro opakování pro 4x.

Číslo 5

Obrázek karty: Číslo 5

Karta Číslo 5 určuje počet pro opakování pro 5x.